ศาลจังหวัดสวรรคโลก
Sawankhalok Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสวรรคโลก

ศาลจังหวัดสวรรคโลก ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14 นาฬิกา นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน และการไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย